Úvodní rozcestník

Portál akce.fd.cvut.cz slouží jako webová platforma pro prezentaci konferencí, akcí či událostí, které se konají či konaly pod hlavičkou ČVUT v Praze Fakultou dopravní.

Rozcestník webů:

Smart Cities Symposium Prague 2022

Smart Cities Symposium Prague 2022

Kdy a kde: 26. - 27.05.2022, Praha, Fakulta dopravní

Fakulta dopravní pořádá ve spolupráci s UTEP, CIOB či UCSB mezinárodní vědecké symposium s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2022. Hlavním tématem symposia je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Loňská velmi úspěšná konference SCSP2021 byla zařazena do sborníku IEEE a je ve schvalovacím procesu pro WoS. Letošní ročník opět připravujeme ve spolupráci s IEEE.

Smart Cities Symposium Prague 2021

Smart Cities Symposium Prague 2021

Kdy a kde: 27. - 28.05.2021, Praha, Fakulta dopravní

Fakulta dopravní pořádá ve spolupráci s UTEP, CIOB či UCSB mezinárodní vědecké symposium s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2021. Hlavním tématem symposia je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Loňská velmi úspěšná konference SCSP2020 byla zařazena do sborníku IEEE a je ve schvalovacím procesu pro WoS. Letošní ročník opět připravujeme ve spolupráci s IEEE.

Konference NTCA 2020

Konference New Trends in Civil Aviation 2020

Kdy a kde: 23. - 24.11.2020 CIIRC

22. ročník konference New Trends in Civil Aviation 2020 (NTCA 2020) v tomto roce pořádá Katedra letecké dopravy, Fakulta dopravní, ČVUT v Praze. Posláním konferencí NTCA je poskytovat platformu pro interakce mezi zájmovými komunitami o problémech a aplikacích v oblasti letectví. Poskytuje fórum pro výměnu nápadů a zkušeností v oblasti technologie, metodiky, aplikací, případových studií a praktických zkušeností s civilním i vojenským letectvím.

Kariérní Den Fakulty dopravní, zdroj foto https://media.cvut.cz

Kariérní Den Fakulty dopravní

Kdy a kde: 8.4.2020, on-line verze

Ve středu 8. dubna se uskuteční třetí ročník Kariérního dne, vzhledem k omezením díky koronaviru proběhne tentokrát on-line. Studentům se budou nabízet možnosti jejich budoucího uplatnění, pro zaměstnance pak možnost propojení jejich současné činnosti s praxí resp. možnost nalezení strategického partnera pro výzkumné či projektové záměry.

Smart Cities Symposium Prague 2020

Smart Cities Symposium Prague 2020

Kdy a kde: 28. - 29.05.2020, Praha, Fakulta dopravní

Dovolte nám vás informovat o změně termínu symposia na 25.6.2020. Symposium proběhne ve zkrácené jednodenní verzi v souladu s vývojem celosvětové bezpečnostní situace. Pokud to situace dovolí bude možná osobní účast, ale i vzdálené on-line připojení. Detaily budou zveřejněny později. Přejeme Vám všem hodně sil v těchto nelehkých chvílích a těšíme se na setkání.
Organizační tým symposia

Fakulta dopravní pořádá ve spolupráci s EPTS, UCEB, UTEP a UCSB mezinárodní vědecké symposium s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2020. Hlavním tématem symposia je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Loňská velmi úspěšná konference SCSP2019 byla zařazena do sborníku IEEE a je ve schvalovacím procesu pro WoS. Letošní ročník opět připravujeme ve spolupráci s IEEE.

Kariérní Den Fakulty dopravní, zdroj foto https://media.cvut.cz

Kariérní Den Fakulty dopravní

Kdy a kde: 9.4.2019, Praha, Horská 3

V úterý 9. dubna se uskuteční od 9 hodin na budově Horská druhý ročník Kariérního dne. Studentům se budou nabízet možnosti jejich budoucího uplatnění, pro zaměstnance pak možnost propojení jejich současné činnosti s praxí resp. možnost nalezení strategického partnera pro výzkumné či projektové záměry. Bude zde i velký prostor pro prezentaci jednotlivých ústavů, ať už směrem k našim studentům, tak i právě k firmám, které se této akce zúčastní.

Smart Cities Symposium Prague 2019

Smart Cities Symposium Prague 2019

Kdy a kde: 23. - 24.05.2019, Praha, Fakulta dopravní

Fakulta dopravní pořádá ve spolupráci s EPTS, UCEB, UTEP a UCSB mezinárodní vědecké symposium s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2019. Hlavním tématem symposia je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Loňská velmi úspěšná konference SCSP2018 byla zařazena do sborníku IEEE a je ve schvalovacím procesu pro WoS. Letošní ročník opět připravujeme ve spolupráci s IEEE.

Zahájení oslav

25 let Fakulty dopravní

Kdy a kde: 1.1 - 31.12.2018, Praha, Fakulta dopravní

ČVUT v Praze Fakulta dopravní slaví v roce 2018 již 25 let své existence. Na celý rok jsou přichystány akce oslavující toto významné výročí. Svým zaměřením odkazují na bohatou minulost nebo nabízejí výhled do budoucího směřování fakulty. Jedná se jak o odborná setkání a konference zaměřené na dopravu, tak další, více či méně překvapující aktivity snažící se představit fakultu v jiném světle než doposud. Cílem je přiblížit Fakultu dopravní nejen zájemcům o studium, ale i široké a odborné veřejnosti.

Smart Cities Symposium Prague 2018

Smart Cities Symposium Prague 2018

Kdy a kde: 24. - 25.05.2018, Praha, Fakulta dopravní

Fakulta dopravní pořádá ve spolupráci s EPTS, UCEB, UTEP a UCSB mezinárodní vědecké symposium s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2018. Hlavním tématem symposia je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Loňská velmi úspěšná konference SCSP2017 byla zařazena do sborníku IEEE a je ve schvalovacím procesu pro WoS. Letošní ročník opět připravujeme ve spolupráci s IEEE.

Smart Cities Symposium Prague 2017

Smart Cities Symposium Prague 2017

Kdy a kde: 25. - 26.05.2017, Praha, Fakulta dopravní

Fakulta dopravní pořádá ve spolupráci s EPTS, UCEB, UTEP a UCSB mezinárodní vědecké symposium s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2017. Hlavním tématem symposia je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Loňská velmi úspěšná konference SCSP2016 byla zařazena do sborníku IEEE a je ve schvalovacím procesu pro WoS. Letošní ročník opět připravujeme ve spolupráci s IEEE.

Smart Cities Symposium Prague 2016

Smart Cities Symposium Prague 2016

Kdy a kde: 26. - 27.05.2016, Praha, Fakulta dopravní

Fakulta dopravní pořádá ve spolupráci s EPTS, UCEB, UTEP a UCSB mezinárodní vědecké symposium s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2016. Hlavním tématem symposia je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Loňská velmi úspěšná konference SCSP2015 byla zařazena do sborníku IEEE a je ve schvalovacím procesu pro WoS. Letošní ročník opět připravujeme ve spolupráci s IEEE a již nyní máme příslib, že vybrané příspěvky budou zahrnuty do speciálního vydání The International Journal of Transportation Science & Technology.

Smart Cities Symposium Prague 2015

Smart Cities Symposium Prague 2015

Kdy a kde: 24. - 25.06.2015, Praha, Fakulta dopravní

Fakulta dopravní pořádá ve spolupráci s IEEE Region8, EPTS, UCEB, UTEP a UCSB mezinárodní vědecké symposium s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2015. Hlavním tématem symposia je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Konference byla zařazena mezi IEEE konference a sborník z vybraných příspěvků bude aspirovat na zařazení do databáze IEEE Xplore.

3. setkání DATEX II User Forum

3. setkání DATEX II User Forum

Kdy a kde:19. - 20. května 2014, NTK Praha

DATEX II User Forum pořádalo třetí mezinárodní setkání, tentokrát v České republice v Praze. Letošní třetí ročník organizovalo České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní ve spolupráci s Evropskou ITS platformou (EIP). Noví uživatelé zde byli informováni o kladech a záporech DATEX II, jak se co nejlépe využít DATEX II, jak plnit závazky směrnice o ITS pomocí Datex II. Pro zkušenější a technicky zdatné uživatele, program nabídl spoustu možností k diskuzi o stavu DATEX II, o jeho mnoho aplikací a jeho vlivu na účinnost řízení dopravního provozu a dopravní informace.

20 let FD

20 let Fakulty dopravní

Kdy a kde: 1.1. - 31.12.2013, Praha, Fakulta dopravní

ČVUT v Praze Fakulta dopravní slavila v roce 2013 již 20 let své existence. Studentský den Fakulty dopravní je akcí otevírající rok 2013. Cílem je otevřít se zájemcům o studium, ale i široké a odborné veřejnosti. Na celý rok byly přichystány akce oslavující toto významné výročí. Svým zaměřením odkazují na bohatou minulost nebo nabízejí výhled do budoucího směřování fakulty. Jedná se jak o odborná setkání a konference zaměřené na dopravu, tak další, více či méně překvapující aktivity snažící se představit fakultu v jiném světle než doposud.

11. Evropský dopravní kongres

11. Evropský dopravní kongres

Kdy a kde: 19. - 20.9.2013, NTK Praha

Evropský dopravní kongres se po sedmi letech vrací do České republiky. Je připravován ve spolupráci s Evropskou platformou dopravních věd (EPTS). Kongres představuje vhodnou platformou pro dialog mezi politiky, ekonomy a odborníky v oblasti dopravy. Mottem letošního jedenáctého ročníku kongresu je: "Doprava jako vědní obor".

Seminář a výstava: Gotthardský patní tunel

Konference a výstava: Nový Gotthardský patní tunel

Kdy a kde: 21.3.2013 konference, 21.3. - 5.4.2013 výstava, NTK Praha

Nová dopravní cesta přes švýcarské Alpy se buduje pod horským masivem Gotthard. Výhodami nového železničního spojení v osobní přepravě budou lepší spojení a kratší cestovní doba, v oblasti přepravy zboží tímto vznikne alternativní trasa. Nový Gotthardský patní tunel a jeho příspěvek k evropské železniční infrastruktuře bude obsahem připravované konference a výstavy.