Konference a výstava: Nový Gotthardský patní tunel

Nejdelší železniční tunel světa a jeho inovativní přínos do evropské železniční infrastruktury

kdy: 21.3.2013 konference, 21.3. - 5.4.2013 výstava
kde: Národní technická knihovna, Praha

Nová dopravní cesta přes švýcarské Alpy se buduje pod horským masivem Gotthard. Nové železniční spojení povede z Altdorfu do Lugana a stane se novou alternativou pro přepravu zboží. Výhodami v osobní přepravě budou lepší spojení a kratší cestovní doba.

Švýcarsko usiluje o ekologicky kompatibilní, efektivní a financovatelnou dopravní politiku. To zahrnuje modernizaci železniční infrastruktury a integraci do evropské vysokorychlostní sítě. Kdykoli to jen bude možné, bude zboží přepravováno vlakem. Přesun nákladního zboží ze silnice na železnici ochrání citlivý alpský region i jeho zatížené životní prostředí před stále rostoucím provozem.

Výstavbou nového železničního spojení přes Alpy (NRLA) vznikne rychlé a efektivní železniční spojení. Jeho srdcem budou dva patní tunely pod Gotthardem a Ceneri. Gotthardský patní tunel bude nejdelším železničním tunelem na světě a jeho uvedení do provozu se plánuje na závěr roku 2016. Patní tunel Ceneri bude zprovozněn na konci roku 2019.


Aktuální informace

9.4.2013
Byly zveřejněny fotografie z konference. Jsou k dispozici v sekci "fotogalerie".

8.4.2013
Přednášky z konference jsou k dispozici v sekci "ke ztažení".

27.3.2013
Byla zveřejněna závěrečná tisková zpráva z konference. Je k dispozici v sekci "ke ztažení".

20.3.2013
Byl zveřejněn finální program konference. Registrace byla uzavřena.

11.3.2013
Byl aktualizován program konference.

4.2.2013
Byla zpřístupněna registrace na konferenci.

1.2.2013
Zveřejněn program konference.

30.1.2013
Byly spuštěny webové stránky akce.


Program konference

Moderuje doc. Petr Bouchner, vedoucí Ústavu dopravních prostředků, Fakulta dopravní, ČVUT v Praze

13:00 – 13:30 Registrace účastníků konference
13:30 – 13:50 Přivítání účastníků, zahájení konference
André Regli, velvyslanec Švýcarska v České republice
Prof. Miroslav Svítek, děkan ČVUT v Praze Fakulty dopravní
13:50 – 14:35 Nejdelší železniční tunel na světě jako centrální prvek udržitelné dopravní politiky
Renzo Simoni, CEO, Alptransit AG
14:35 – 14:45 Projekce filmu NEAT
14:45 – 15:15 Přestávka na kávu
15:15 – 15:30 Aspekty udržitelné dopravy
Petr J. Kalaš, česko-švýcarský expert na problematiku životního prostředí
15:30 – 15:45 Gotthardský tunel – dopravní stavba století, řešení společnosti Sika
Milan Jašek, projektový manažer švýcarské společnosti SIKA CZ s.r.o.
15:45 – 16:15 Historie a současnost železničních tunelů v ČR
Libor Mařík, vedoucí oddělení geotechniky a podzemních staveb, IKP Consulting Engineers, s.r.o.
16:15 – 16:45 Aktuální projekty v železniční dopravě v ČR
Luděk Sosna, ředitel odboru strategie, Ministerstvo dopravy České republiky
16:45 – 17:30 Význam a efektivita budování tunelů pro udržitelnou dopravu - panelová diskuse
Moderuje prof. Petr Moos, prorektor ČVUT v Praze
Účast v panelu přislíbili všichni přednášející konference
17:30 – 18:30 Slavnostní otevření výstavy NEAT
Úvodní slova přednesou Martin Svoboda, ředitel Národní technické knihovny a André Regli, velvyslanec Švýcarska v ČR.
Program bude pokračovat vystoupením hudebního tělesa Alphorn Blowers ze St. Moritz spojený s občerstvením ve švýcarském stylu.

Změna programu vyhrazena!

Jednacím jazykem konference bude čeština a angličtina. Simultánní tlumočení bude zajištěno.


Místo konání

Národní technická knihovna
Technická 6 / 2710
160 80 Praha 6 - Dejvice
www.techlib.cz

Zvětšit mapu

Jak se do NTK dostanete

NTK se nachází mezi ulicemi Thákurova, Studentská, Technická a Flemingovým náměstím. Pokud využíváte MHD, k budově se ideálně dopravíte metrem na konečnou stanici Dejvická (trasa A), od níž je NTK vzdálena pěšky několik minut, viz mapku níže. Nejbližšími tramvajovými zastávkami jdou "Lotyšská" a "Dejvická".