25 let Fakulty dopravní

ČVUT v Praze Fakulta dopravní slaví v roce 2018 již 25 let své existence. Oslavy byly zahájeny 24.1.2018 v Betlémské kapli, kde byly předány Medaile prof. F. J. Gerstnera (nejvyšší fakultní ocenění za zásluhy o rozvoj fakulty a za obětavou a příkladnou činnost ve prospěch Fakulty dopravní), byla předána štafeta končícího děkana Miroslava Svítka novému děkanovi Pavlu Hrubešovi a v neposlední řadě zahrálo Duo Professores. Na celý rok jsou přichystány akce oslavující toto významné výročí. Svým zaměřením odkazují na bohatou minulost nebo nabízejí výhled do budoucího směřování fakulty. Jedná se jak o odborná setkání a konference zaměřené na dopravu, tak další, více či méně překvapující aktivity snažící se představit fakultu v jiném světle než doposud. Cílem je přiblížit Fakultu dopravní nejen zájemcům o studium, ale i široké a odborné veřejnosti.

 

Co nás čeká:

Kariérní Den Fakulty dopravní, zdroj foto https://media.cvut.cz

Kariérní Den Fakulty dopravní

Kdy a kde: 11.4.2018, Praha, Horská 3

Ve středu 11. dubna se uskuteční od 13 hodin na budově Horská první ročník Kariérního dne. Studentům se budou nabízet možnosti jejich budoucího uplatnění, pro zaměstnance pak možnost propojení jejich současné činnosti s praxí resp. možnost nalezení strategického partnera pro výzkumné či projektové záměry. Bude zde i velký prostor pro prezentaci jednotlivých ústavů, ať už směrem k našim studentům, tak i právě k firmám, které se této akce zúčastní.

Smart Cities Symposium Prague 2018

Smart Cities Symposium Prague 2018

Kdy a kde: 24. - 25.5.2018, Praha, Klášter minoritů, Malá Štupartská 635/6

Fakulta dopravní pořádá ve spolupráci s EPTS, UCEB, UTEP a UCSB mezinárodní vědecké symposium s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2018. Hlavním tématem symposia je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Loňská velmi úspěšná konference SCSP2017 byla zařazena do sborníku IEEE a je ve schvalovacím procesu pro WoS. Letošní ročník opět připravujeme ve spolupráci s IEEE.

Uskutečněné akce:

Flying 4 Students

Flying 4 Students

Kdy a kde: 8. - 9.3.2018, Praha, Betlémská kaple

Fakulta dopravní je partnerem unikátní konference s názvem Flying 4 Students. Přijďte se setkat s legendami světového letectví či třeba navštivte některý z nabízených workshopů . Ti co mají rádi letectví, zde nesmí chybět!

Zahájení oslav

Zahájení oslav 25 let Fakulty Dopravní

Kdy a kde: 24.1.2018, Praha, Betlémská kaple

Fakulta dopravní zahájila oslavy svého založení v Betlémské kapli, kde kromě vzpomínání a plánů do budoucna byla slavnostně předána štafeta novému panu děkanovi Pavlu Hrubešovi od prof. Miroslava Svítka. Zároveň zde byly předány Gerstnerovy medaile a jako zlatý hřeb večera bylo vystoupení zatím méně známého hudebního tělesa Duo Professores.