Portál akce.fd.cvut.cz slouží jako webová platforma pro prezentaci konferencí, akcí či událostí, které se konají či konaly pod hlavičkou ČVUT v Praze Fakultou dopravní.

Rozcestník webů:

Smart Cities Symposium Prague 2018

Smart Cities Symposium Prague 2018

Kdy a kde: 24. - 25.05.2018, Praha, Fakulta dopravní

Fakulta dopravní pořádá ve spolupráci s EPTS, UCEB, UTEP a UCSB mezinárodní vědecké symposium s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2018. Hlavním tématem symposia je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Loňská velmi úspěšná konference SCSP2017 byla zařazena do sborníku IEEE a je ve schvalovacím procesu pro WoS. Letošní ročník opět připravujeme ve spolupráci s IEEE.

Smart Cities Symposium Prague 2017

Smart Cities Symposium Prague 2017

Kdy a kde: 25. - 26.05.2017, Praha, Fakulta dopravní

Fakulta dopravní pořádá ve spolupráci s EPTS, UCEB, UTEP a UCSB mezinárodní vědecké symposium s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2017. Hlavním tématem symposia je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Loňská velmi úspěšná konference SCSP2016 byla zařazena do sborníku IEEE a je ve schvalovacím procesu pro WoS. Letošní ročník opět připravujeme ve spolupráci s IEEE.

Smart Cities Symposium Prague 2016

Smart Cities Symposium Prague 2016

Kdy a kde: 26. - 27.05.2016, Praha, Fakulta dopravní

Fakulta dopravní pořádá ve spolupráci s EPTS, UCEB, UTEP a UCSB mezinárodní vědecké symposium s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2016. Hlavním tématem symposia je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Loňská velmi úspěšná konference SCSP2015 byla zařazena do sborníku IEEE a je ve schvalovacím procesu pro WoS. Letošní ročník opět připravujeme ve spolupráci s IEEE a již nyní máme příslib, že vybrané příspěvky budou zahrnuty do speciálního vydání The International Journal of Transportation Science & Technology.

Smart Cities Symposium Prague 2015

Smart Cities Symposium Prague 2015

Kdy a kde: 24. - 25.06.2015, Praha, Fakulta dopravní

Fakulta dopravní pořádá ve spolupráci s IEEE Region8, EPTS, UCEB, UTEP a UCSB mezinárodní vědecké symposium s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2015. Hlavním tématem symposia je oblast Smart Cities, nad kterým budou diskutovat přední světoví experti. Konference byla zařazena mezi IEEE konference a sborník z vybraných příspěvků bude aspirovat na zařazení do databáze IEEE Xplore.

3. setkání DATEX II User Forum

3. setkání DATEX II User Forum

Kdy a kde:19. - 20. května 2014, NTK Praha

DATEX II User Forum pořádalo třetí mezinárodní setkání, tentokrát v České republice v Praze. Letošní třetí ročník organizovalo České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní ve spolupráci s Evropskou ITS platformou (EIP). Noví uživatelé zde byli informováni o kladech a záporech DATEX II, jak se co nejlépe využít DATEX II, jak plnit závazky směrnice o ITS pomocí Datex II. Pro zkušenější a technicky zdatné uživatele, program nabídl spoustu možností k diskuzi o stavu DATEX II, o jeho mnoho aplikací a jeho vlivu na účinnost řízení dopravního provozu a dopravní informace.

20 let FD

20 let Fakulty dopravní

Kdy a kde: 1.1. - 31.12.2013, Praha, Fakulta dopravní

ČVUT v Praze Fakulta dopravní slavila v roce 2013 již 20 let své existence. Studentský den Fakulty dopravní je akcí otevírající rok 2013. Cílem je otevřít se zájemcům o studium, ale i široké a odborné veřejnosti. Na celý rok byly přichystány akce oslavující toto významné výročí. Svým zaměřením odkazují na bohatou minulost nebo nabízejí výhled do budoucího směřování fakulty. Jedná se jak o odborná setkání a konference zaměřené na dopravu, tak další, více či méně překvapující aktivity snažící se představit fakultu v jiném světle než doposud.

11. Evropský dopravní kongres

11. Evropský dopravní kongres

Kdy a kde: 19. - 20.9.2013, NTK Praha

Evropský dopravní kongres se po sedmi letech vrací do České republiky. Je připravován ve spolupráci s Evropskou platformou dopravních věd (EPTS). Kongres představuje vhodnou platformou pro dialog mezi politiky, ekonomy a odborníky v oblasti dopravy. Mottem letošního jedenáctého ročníku kongresu je: "Doprava jako vědní obor".

Seminář a výstava: Gotthardský patní tunel

Konference a výstava: Nový Gotthardský patní tunel

Kdy a kde: 21.3.2013 konference, 21.3. - 5.4.2013 výstava, NTK Praha

Nová dopravní cesta přes švýcarské Alpy se buduje pod horským masivem Gotthard. Výhodami nového železničního spojení v osobní přepravě budou lepší spojení a kratší cestovní doba, v oblasti přepravy zboží tímto vznikne alternativní trasa. Nový Gotthardský patní tunel a jeho příspěvek k evropské železniční infrastruktuře bude obsahem připravované konference a výstavy.