20 years of the Faculty of Transportation Sciences

Czech Technical University in Prague Faculty of Transportation Sciences in 2013 celebrated 20 years of its existence. Student Day of Faculty of Transport Sciences is the opening event for 2013. The aim is to open to prospective students, and the general and professional public. For the full year were prepared for events celebrating this important anniversary. By focusing refer to the rich history and offer a view into the future direction of the faculty. There are both professional meetings and conferences on transport and other more or less surprising activity seeking to introduce faculty in a different light than before.

Past events:

Konference MAC-EMM 2013

Konference MAC-EMM 2013

Kdy a kde: 6. - 7.12.2013, Praha, ČSVTS

Druhý ročník multidisciplinární vědecké konference se uskuteční v Praze, turistickém, obchodním a historickém centru České republiky. Hlavní témata konference zahrnují ekonomii, management a marketing. Jednacím jazykem konference bude angličtina. Konference představuje příležitost pro setkání vědců, pedagogů a doktorandů z různých států světa.

Studentská konference - Prezentace projektů

Studentská konference - Prezentace projektů

Kdy a kde: 29.11.2013, Praha, FD

11. ročník studentské konference "Prezentace projektů". Konference se uskuteční již tento pátek 29.11.2013 od 8:30 v budově Horská v mistnosti B005. Studenti na této akci prezentují projekty, na kterých v rámci svého studia pracují. Představují zde během 7 minut náplň projektu, tj. řešenou problematiku, úspěchy, vize do budoucna, zaměření bakalářských prací a další.

Konference MAC-EMM 2013

Seminář Iteroperabilita mýtných systémů v Evropě

Kdy a kde: 31.10.2013, Praha, MD ČR

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní Vás srdečně zve na seminář o evropské službě elektronického mýtného (EETS), který se uskuteční v rámci druhého bloku konference 10. České dopravní fórum v prostorách přednáškového sálu Ministerstva dopravy. Konference začíná v 13:00, EETS seminář v 16:00.

Konference IAC-ETeL 2013

Konference IAC-ETeL 2013

Kdy a www.cialisgeneriquefr24.com kde: 17. - 18.10.2013, Praha, Park Inn hotel

Mezinárodní vědecká konference IAC-ETeL 2013 se uskuteční v Praze, v konferenčních prostorách hotelu Park Inn. Hlavními tématy konference jsou vzdělávání, výuka a e-learning. Jednacím jazykem konference bude angličtina. Konferenci připravuje společnost AV consulting ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze.

Razítko k 20. výročí zahájení výuky na FD

Razítko k 20. výročí zahájení výuky na FD

Kdy a kde: 7. - 13.10.2013, Hlavní pošta Praha

Všechny příznivce naší fakulty bychom rádi informovali, že od pondělí 7.10.2013 bude 1 týden na hlavní poště v Jindřišské ulici v Praze (na přepážce s příležitostným razítkem) komukoli k dispozici příležitostné razítko k 20. výročí zahájení výuky na ČVUT v Praze Fakultě dopravní.

11. Evropský dopravní kongres

11. Evropský dopravní kongres

Kdy a kde: 19. - 20.9.2013, NTK Praha

Evropský dopravní kongres se po sedmi letech vrací do České republiky. Je připravován ve spolupráci s Evropskou platformou dopravních věd (EPTS). Kongres představuje vhodnou platformou pro dialog mezi politiky, ekonomy a odborníky v oblasti dopravy. Mottem letošního jedenáctého ročníku kongresu je: "Doprava jako vědní obor".

Galavečer k 20 letům Fakulty dopravní

Galavečer k 20 letům Fakulty dopravní

Kdy a kde: 19.9.2013, Betlémská kaple

V historických prostorech Betlémské kaple vyvrcholí oslavy 20 let Fakulty dopravní. Za přítomnosti předních osobností akademické obce i politické sféry, které v uplynulých letech významnou měrou přispěly k rozvoji fakulty, budou na galavečeru předána výroční ocenění Fakulty dopravní, ceny European Friedrich-List-Award 2013 a oceněni vítězové soutěže SFDI o nejlepší práci v oboru. Součástí večera bude kulturní a společenský program.

Almanach Fakulty dopravní

Almanach Fakulty dopravní

Kdy: na konci léta 2013

Fakulta dopravní po dvaceti letech růstu je mladá dáma na hranici dospělosti ve věku studentů, kteří na ní v současné době studují.
Almanach Fakulty dopravní ČVUT prezentuje fotografie dokumentující život na fakultě. Jde jednak o historické dokumenty jako je Zřizovací listina, ale také o současné studentské aktivity, ukázky laboratoří, fotografie z jednání kolégia děkana nebo Akademického senátu.

Sborník Fakulty dopravní

Sborník Fakulty dopravní

Kdy: v průběhu léta 2013

Výroční sborník Fakulty dopravní v přehledné formě shrne nejzajímavější vědeckovýzkumnou činnost v oboru dopravních věd, která vznikla pod záštitou Fakulty dopravní. Sborník bude obsahovat vybrané práce akademiků, doktorandů, studentů a externích spolupracovníků fakulty. Odbornou úroveň příspěvků garantuje redakční rada sborníku a nejlepší příspěvky budou oceněny v rámci soutěže SFDI o nejlepší práci v oboru.

Kniha prof. Miroslava Svítka

Kniha prof. Miroslava Svítka

Kdy a kde: srpen 2013, Nakladatelství Academia

Víc než součet částí shrnuje populární formou myšlenky z oblasti systémových věd, které byly od počátku na Fakultě dopravní intenzivně rozvíjeny. Úvodní slova prof. Petra Moose připomínají, že informační prostředí určuje velkou měrou kvalitu dopravních systémů a je nedílnou podmínkou pro vznik inteligentních dopravních systémů.

Odborná konference TRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY

Odborná konference TRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY

Kdy a kde: 6.6.2013 od 10:00, Praha

V zasedací síni Magistrátu hl. m. Prahy se uskuteční 2. ročník odborné dopravní konference Trendy evropské dopravy. Letošní ročník se zaměří na spojení letišť s centry evropských metropolí, inteligentní dopravní systémy a alternativní technologie v dopravě. Konference je pořádána pod záštitou děkana Fakulty dopravní pana profesora Svítka.

Odborný seminář SMART CITY PRAHA

Odborný seminář SMART CITY PRAHA

Kdy a kde: 7.6.2013 od 11:00, Praha

V konferenčním centru Fakulty strojní ČVUT v Praze se uskuteční v pořadí 2. seminář z cyklu informačního programu SMART CITY pod názvem SMART CITY PRAHA. Seminář bude věnovaný inovacím pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví hl. m. Prahy a vzorovým řešením pro Prahu využitelným v budoucnu.

Cyklojízda s děkanem

Cyklojízda s děkanem

Kdy a kde: 24.5.2013 od 11:00, Zámecká sýpka, Děčín

Za účasti děkana Fakulty dopravní pana profesora Svítka se v Děčíně uskuteční sportovně-kulturní akce Cyklojízda s děkanem. Poznávejte krásy děčínské přírody a zároveň udělejte něco i pro svoje zdraví. K vidění budou také prostory Městské knihovny a exteriéry Děčínského zámku s růžovou zahradou. Doplnit energii si pak můžete na závěrečné Grillpárty před Zámeckou sýpkou.

Slavnostní otevření Dopravního sálu

Slavnostní otevření Dopravního sálu

Kdy a kde: 23.4.2013 od 15:00 hodin, Kampus ČVUT FD Horská

Za přítomnosti rektora ČVUT pana profesora Havlíčka, děkana Fakulty dopravní pana profesora Svítka a dalších významných hostů bude slavnostně otevřen Dopravní sál Fakulty dopravní. Součástí akce bude i prohlídka nově zrekonstruovaných prostor v budově A kampusu fakulty v Horské ulici s možností prohlédnout si laboratoře Ústavu letecké dopravy a Ústavu dopravních prostředků.

Comica Economica uvádí: Globální slavnost a FACENET

Comica Economica uvádí: Globální slavnost a FACENET

Kdy a kde: 21.4.2013 od 19:30 hodin, Činoherní klub, Praha

Divadlo Comica Economica Vás zve na představení her Bohumíra Štědroně GLOBÁLNÍ SLAVNOST (miniparodie na Zahradní slavnost) a FACENET (o založení celosvětové počítačové sítě na Harvardu). Divadlo, které tvoří posluchači VŠE Praha, Univerzity Karlovy a ČVUT, věnuje tato svá představení 60. výročí Vysoké školy ekonomické v Praze a 20. výročí Fakulty dopravní ČVUT v Praze.

Mezinárodní workshop v rámci projektu QUALIST

Mezinárodní workshop v rámci projektu QUALIST

Kdy a kde: 16.4.2013 10:00, Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze

Cílem projektu QUALILST je vytvořit a implementovat opatření na snížení negativních dopadů, demografických a sociálních změn v malých městech. Tato opatření mají za úkol zlepšit kvalitu života stávajících obyvatel a také oslovit potenciální nové obyvatele. V rámci projektu, který existuje od léta 2010, spolupracují partneři z Německa, ČR a Rakouska.

Reprezentační ples Fakulty dopravní ČVUT

Reprezentační ples Fakulty dopravní ČVUT

Kdy a kde: 10.4.2013 od 19:45 hodin se v Masarykově koleji

Již v dubnu se uskuteční 10. Reprezentační ples Fakulty dopravní ČVUT. V příjemném prostředí si nejenom můžete zatančit, ale i neformálně popovídat se svými kolegy a vyučujícími.
Vstupenky jsou v prodeji v knihovně Fakulty dopravní, Horská 3, a na sekretariátě K611, Na Florenci 25, 4. patro. Informace, rezervace: 224 359 191, hyksova@fd.cvut.cz.

Seminář a výstava: Gotthardský patní tunel

Konference a výstava: Nový Gotthardský patní tunel

Kdy a kde: 21.3.2013 konference, 21.3. - 5.4.2013 výstava, NTK Praha

Nová dopravní cesta přes švýcarské Alpy se buduje pod horským masivem Gotthard. Výhodami nového železničního spojení v osobní přepravě budou lepší spojení a kratší cestovní doba, v oblasti přepravy zboží tímto vznikne alternativní trasa. Nový Gotthardský patní tunel a jeho příspěvek k evropské železniční infrastruktuře bude obsahem připravované konference a výstavy.

Studentský den 2013

Studentský den Fakulty dopravní

Kdy a kde: 8.3.2013 13:00-19:00, Kampus ČVUT Albertov

Studenti z Fakulty dopravní pro vás nachystali na 8. březen 2013 první ročník Studentského dne. Celá akce vypukne ve 13 hodin v Horské v areálu ČVUT. Společně budou studenti prezentovat své organizace a kluby působící na univerzitě společně na jednom místě s projekty i vědeckou činností fakult a ústavů. Akce je určena nejen zájemcům o studium, ale i současným studentům a vyučujicím. Přijďte si užít studentský život!

Orientační závod 2013

Orientační závod s využitím linek PID

Kdy a kde: 8.3.2013 13:00-19:00, Kampus ČVUT Albertov

Studenti ČVUT v Praze ve spolupráci s mapovým vydavatelstvím Žaket pořádají Orientační závod s využitím linek Pražské integrované dopravy. Jedná se o akci sportovní akci, která je přístupná pro širokou veřejnost. Závod samotný je pořádán v rámci Studentského dne Fakulty dopravní, který se uskuteční 8. března 2013 v Praze na Albertově. Úkolem účastníků je nasbírat co nejvyšší počet bodů dosažením kontrolních stanovišť v síti PID.