20 let Fakulty dopravní

ČVUT v Praze Fakulta dopravní slavila v roce 2013 již 20 let své existence. Studentský den Fakulty dopravní je akcí otevírající rok 2013. Cílem je otevřít se zájemcům o studium, ale i široké a odborné veřejnosti. Na celý rok jsou přichystány akce oslavující toto významné výročí. Svým zaměřením odkazují na bohatou minulost nebo nabízejí výhled do budoucího směřování fakulty. Jedná se jak o odborná setkání a konference zaměřené na dopravu, tak další, více či méně překvapující aktivity snažící se představit fakultu v jiném světle než doposud.

Uskutečněné akce:

Konference MAC-EMM 2013

Konference MAC-EMM 2013

Kdy a kde: 6. - 7.12.2013, Praha, ČSVTS

Druhý ročník multidisciplinární vědecké konference se uskuteční v Praze, turistickém, obchodním a historickém centru České republiky. Hlavní témata konference zahrnují ekonomii, management a marketing. Jednacím jazykem konference bude angličtina. Konference představuje příležitost pro setkání vědců, pedagogů a doktorandů z různých států světa.

Studentská konference - Prezentace projektů

Studentská konference - Prezentace projektů

Kdy a kde: 29.11.2013, Praha, FD

11. ročník studentské konference "Prezentace projektů". Konference se uskuteční již tento pátek 29.11.2013 od 8:30 v budově Horská v mistnosti B005. Studenti na této akci prezentují projekty, na kterých v rámci svého studia pracují. Představují zde během 7 minut náplň projektu, tj. řešenou problematiku, úspěchy, vize do budoucna, zaměření bakalářských prací a další.

Konference MAC-EMM 2013

Seminář Iteroperabilita mýtných systémů v Evropě

Kdy a kde: 31.10.2013, Praha, MD ČR

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní Vás srdečně zve na seminář o evropské službě elektronického mýtného (EETS), který se uskuteční v rámci druhého bloku konference 10. České dopravní fórum v prostorách přednáškového sálu Ministerstva dopravy. Konference začíná v 13:00, EETS seminář v 16:00.

Konference IAC-ETeL 2013

Konference IAC-ETeL 2013

Kdy a kde: 17. - 18.10.2013, Praha, Park Inn hotel

Mezinárodní vědecká konference IAC-ETeL 2013 se uskuteční v Praze, v konferenčních prostorách hotelu Park Inn. Hlavními tématy konference jsou vzdělávání, výuka a e-learning. Jednacím jazykem konference bude angličtina. Konferenci připravuje společnost AV consulting ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze.

Razítko k 20. výročí zahájení výuky na FD

Razítko k 20. výročí zahájení výuky na FD

Kdy a kde: 7. - 13.10.2013, Hlavní pošta Praha

Všechny příznivce naší fakulty bychom rádi informovali, že od pondělí 7.10.2013 bude 1 týden na hlavní poště v Jindřišské ulici v Praze (na přepážce s příležitostným razítkem) komukoli k dispozici příležitostné razítko k 20. výročí zahájení výuky na ČVUT v Praze Fakultě dopravní.

11. Evropský dopravní kongres

11. Evropský dopravní kongres

Kdy a kde: 19. - 20.9.2013, NTK Praha

Evropský dopravní kongres se po sedmi letech vrací do České republiky. Je připravován ve spolupráci s Evropskou platformou dopravních věd (EPTS). Kongres představuje vhodnou platformou pro dialog mezi politiky, ekonomy a odborníky v oblasti dopravy. Mottem letošního jedenáctého ročníku kongresu je: "Doprava jako vědní obor".

Galavečer k 20 letům Fakulty dopravní

Galavečer k 20 letům Fakulty dopravní

Kdy a kde: 19.9.2013, Betlémská kaple

V historických prostorech Betlémské kaple vyvrcholí oslavy 20 let Fakulty dopravní. Za přítomnosti předních osobností akademické obce i politické sféry, které v uplynulých letech významnou měrou přispěly k rozvoji fakulty, budou na galavečeru předána výroční ocenění Fakulty dopravní, ceny European Friedrich-List-Award 2013 a oceněni vítězové soutěže SFDI o nejlepší práci v oboru. Součástí večera bude kulturní a společenský program.

Almanach Fakulty dopravní

Almanach Fakulty dopravní

Kdy: na konci léta 2013

Fakulta dopravní po dvaceti letech růstu je mladá dáma na hranici dospělosti ve věku studentů, kteří na ní v současné době studují.
Almanach Fakulty dopravní ČVUT prezentuje fotografie dokumentující život na fakultě. Jde jednak o historické dokumenty jako je Zřizovací listina, ale také o současné studentské aktivity, ukázky laboratoří, fotografie z jednání kolégia děkana nebo Akademického senátu.

Sborník Fakulty dopravní

Sborník Fakulty dopravní

Kdy: v průběhu léta 2013

Výroční sborník Fakulty dopravní v přehledné formě shrne nejzajímavější vědeckovýzkumnou činnost v oboru dopravních věd, která vznikla pod záštitou Fakulty dopravní. Sborník bude obsahovat vybrané práce akademiků, doktorandů, studentů a externích spolupracovníků fakulty. Odbornou úroveň příspěvků garantuje redakční rada sborníku a nejlepší příspěvky budou oceněny v rámci soutěže SFDI o nejlepší práci v oboru.

Kniha prof. Miroslava Svítka

Kniha prof. Miroslava Svítka

Kdy a kde: srpen 2013, Nakladatelství Academia

Víc než součet částí shrnuje populární formou myšlenky z oblasti systémových věd, které byly od počátku na Fakultě dopravní intenzivně rozvíjeny. Úvodní slova prof. Petra Moose připomínají, že informační prostředí určuje velkou měrou kvalitu dopravních systémů a je nedílnou podmínkou pro vznik inteligentních dopravních systémů.

Odborná konference TRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY

Odborná konference TRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY

Kdy a kde: 6.6.2013 od 10:00, Praha

V zasedací síni Magistrátu hl. m. Prahy se uskuteční 2. ročník odborné dopravní konference Trendy evropské dopravy. Letošní ročník se zaměří na spojení letišť s centry evropských metropolí, inteligentní dopravní systémy a alternativní technologie v dopravě. Konference je pořádána pod záštitou děkana Fakulty dopravní pana profesora Svítka.

Odborný seminář SMART CITY PRAHA

Odborný seminář SMART CITY PRAHA

Kdy a kde: 7.6.2013 od 11:00, Praha

V konferenčním centru Fakulty strojní ČVUT v Praze se uskuteční v pořadí 2. seminář z cyklu informačního programu SMART CITY pod názvem SMART CITY PRAHA. Seminář bude věnovaný inovacím pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví hl. m. Prahy a vzorovým řešením pro Prahu využitelným v budoucnu.

Cyklojízda s děkanem

Cyklojízda s děkanem

Kdy a kde: 24.5.2013 od 11:00, Zámecká sýpka, Děčín

Za účasti děkana Fakulty dopravní pana profesora Svítka se v Děčíně uskuteční sportovně-kulturní akce Cyklojízda s děkanem. Poznávejte krásy děčínské přírody a zároveň udělejte něco i pro svoje zdraví. K vidění budou také prostory Městské knihovny a exteriéry Děčínského zámku s růžovou zahradou. Doplnit energii si pak můžete na závěrečné Grillpárty před Zámeckou sýpkou.

Slavnostní otevření Dopravního sálu

Slavnostní otevření Dopravního sálu

Kdy a kde: 23.4.2013 od 15:00 hodin, Kampus ČVUT FD Horská

Za přítomnosti rektora ČVUT pana profesora Havlíčka, děkana Fakulty dopravní pana profesora Svítka a dalších významných hostů bude slavnostně otevřen Dopravní sál Fakulty dopravní. Součástí akce bude i prohlídka nově zrekonstruovaných prostor v budově A kampusu fakulty v Horské ulici s možností prohlédnout si laboratoře Ústavu letecké dopravy a Ústavu dopravních prostředků.

Comica Economica uvádí: Globální slavnost a FACENET

Comica Economica uvádí: Globální slavnost a FACENET

Kdy a kde: 21.4.2013 od 19:30 hodin, Činoherní klub, Praha

Divadlo Comica Economica Vás zve na představení her Bohumíra Štědroně GLOBÁLNÍ SLAVNOST (miniparodie na Zahradní slavnost) a FACENET (o založení celosvětové počítačové sítě na Harvardu). Divadlo, které tvoří posluchači VŠE Praha, Univerzity Karlovy a ČVUT, věnuje tato svá představení 60. výročí Vysoké školy ekonomické v Praze a 20. výročí Fakulty dopravní ČVUT v Praze.

Mezinárodní workshop v rámci projektu QUALIST

Mezinárodní workshop v rámci projektu QUALIST

Kdy a kde: 16.4.2013 10:00, Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze

Cílem projektu QUALILST je vytvořit a implementovat opatření na snížení negativních dopadů, demografických a sociálních změn v malých městech. Tato opatření mají za úkol zlepšit kvalitu života stávajících obyvatel a také oslovit potenciální nové obyvatele. V rámci projektu, který existuje od léta 2010, spolupracují partneři z Německa, ČR a Rakouska.

Reprezentační ples Fakulty dopravní ČVUT

Reprezentační ples Fakulty dopravní ČVUT

Kdy a kde: 10.4.2013 od 19:45 hodin se v Masarykově koleji

Již v dubnu se uskuteční 10. Reprezentační ples Fakulty dopravní ČVUT. V příjemném prostředí si nejenom můžete zatančit, ale i neformálně popovídat se svými kolegy a vyučujícími.
Vstupenky jsou v prodeji v knihovně Fakulty dopravní, Horská 3, a na sekretariátě K611, Na Florenci 25, 4. patro. Informace, rezervace: 224 359 191, hyksova@fd.cvut.cz.

Seminář a výstava: Gotthardský patní tunel

Konference a výstava: Nový Gotthardský patní tunel

Kdy a kde: 21.3.2013 konference, 21.3. - 5.4.2013 výstava, NTK Praha

Nová dopravní cesta přes švýcarské Alpy se buduje pod horským masivem Gotthard. Výhodami nového železničního spojení v osobní přepravě budou lepší spojení a kratší cestovní doba, v oblasti přepravy zboží tímto vznikne alternativní trasa. Nový Gotthardský patní tunel a jeho příspěvek k evropské železniční infrastruktuře bude obsahem připravované konference a výstavy.

Studentský den 2013

Studentský den Fakulty dopravní

Kdy a kde: 8.3.2013 13:00-19:00, Kampus ČVUT Albertov

Studenti z Fakulty dopravní pro vás nachystali na 8. březen 2013 první ročník Studentského dne. Celá akce vypukne ve 13 hodin v Horské v areálu ČVUT. Společně budou studenti prezentovat své organizace a kluby působící na univerzitě společně na jednom místě s projekty i vědeckou činností fakult a ústavů. Akce je určena nejen zájemcům o studium, ale i současným studentům a vyučujicím. Přijďte si užít studentský život!

Orientační závod 2013

Orientační závod s využitím linek PID

Kdy a kde: 8.3.2013 13:00-19:00, Kampus ČVUT Albertov

Studenti ČVUT v Praze ve spolupráci s mapovým vydavatelstvím Žaket pořádají Orientační závod s využitím linek Pražské integrované dopravy. Jedná se o akci sportovní akci, která je přístupná pro širokou veřejnost. Závod samotný je pořádán v rámci Studentského dne Fakulty dopravní, který se uskuteční 8. března 2013 v Praze na Albertově. Úkolem účastníků je nasbírat co nejvyšší počet bodů dosažením kontrolních stanovišť v síti PID.