Důležité termíny

Termín pro odeslání abstraktů byl PRODLOUŽEN!

30 březen 2014 odeslání abstraktu příspěvku
14 duben 2014
potvrzení akceptace příspěvku
16 květen 2014 ukončení registrace pro účastníky, včetně uhrazení účastnického poplatku
19 - 20 květen 2014 datum konání kongresu