Výzva pro příspěvky do výročního sborníku FD

Vážení kolegové a studenti Fakulty dopravní,

rád bych vás oslovil s možností zaslání vašeho příspěvku do výročního sborníku, který naše fakulta připravuje u příležitosti oslav 20. výročí založení Fakulty dopravní. Cílem tohoto sborníku je získat reprezentativní přehled o práci vás všech na naší fakultě. Příspěvek může být abstraktem vaší bakalářské, diplomové, doktorské či habilitační práce, ale stejně tak se může jednat o zajímavé výsledky vaší vědecko-výzkumné činnosti v oboru dopravních věd:

  • publikované recenzované práce na mezinárodních konferencích anebo v odborných periodikách rozšířené o nové poznatky,
  • doposud nepublikované výsledky vědecko-výzkumné činnosti a případně rozšířené abstrakty bakalářských anebo diplomových prací, jejichž výsledky nebyly doposud samostatně prezentovány na konferencích anebo v odborných periodikách.

Příspěvky v anglickém jazyce mohou zasílat jak studenti, doktorandi, tak i akademičtí pracovníci Fakulty dopravní. Příspěvky studentů (včetně doktorandů) musí být schváleny lektorem z řad akademických pracovníků Fakulty dopravní (např. vedoucím práce). Šablonu pro příspěvek najdete zde (pro MS Word 2007-2013), v případě problémů nebo dotazů pište na sbornik20letfd@fd.cvut.cz.

Termín zaslání: nejpozději do 31.5.2013
Kam odevzdat práce: ve formátu PDF na adrese http://akce.fd.cvut.cz/sbornik/odevzdani
Jazyk příspěvků: angličtina
Rozsah příspěvku: minimálně 5, maximálně 12 stran

Redakční rada sestavená z vedoucích akademických pracovníků Fakulty dopravní do konce června 2013 vyhodnotí způsobilost zařazení jednotlivých příspěvků do zmíněného výročního sborníku. Sborník bude mít přidělené ISBN.

Zaslané příspěvky budou zároveň zařazeny do soutěže SFDI o nejlepší práci v oboru. Cena bude udělena ve dvou kategoriích, a sice v kategorii oficiálních publikací a v kategorii otevřené všem studentům.

Těšíme se na vaše příspěvky!

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
děkan Fakulty dopravní