Redakční rada sborníku k 20 letům Fakulty dopravní

Předseda redakční rady

prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc.

Členové redakční rady

doc. Ing. Ladislav Bína, CSc.
doc. Ing. Petr Bouchner, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský
doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.
Ing. Mgr. Jan Feit
doc. Ing. Daniel Hanus, CSc.
doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.
doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc.
Ing. Vladimír Němec, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.
prof. Ing. Václav Skurovec, CSc.
doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc.
prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc.
prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.