Výzva k zaslání příspěvku

Evropská platforma dopravních věd (EPTS) nabízí možnost prezentovat odborné příspěvky na kongresu ETC 2013 Prague. V rámci kongresu bude vydán také sborník (včetně ISBN). Výzvu Call for Papers v anglickém jazyce je možné stáhnout zde.

Příspěvky musí být v anglickém jazyce, počet stran v rozsahu 3 až 12. Všechny příspěvky projdou recenzí a úspěšné budou zařazeny do programu kongresu, případně do posterové sekce. Všechny příspěvky projdou recenzí, hodnotícími kritérii budou originalita, odborný význam, relevance k tematickým okruhům kongresu, technická kvalita a jazyková úroveň.

Podmínkou zařazení příspěvku je kladné hodnocení a uhrazení registračního poplatku na kongres.

Šablona příspěvku je dostupná zde (ve formátu MS Word 2007-2013). Soubory je možné vkládat pouze ve formátu PDF.