Důležité termíny

Termín 1 21. 7. 2013 odeslání příspěvku
Termín 2 12. 8. 2013 potvrzení akceptace příspěvku
Termín 3 30. 8. 2013 odeslání finální verze příspěvku
uhrazení účastnického poplatku
Termín 4 5. 9. 2013 ukončení registrace pro účastníky
19. - 20. 9. 2013 datum konání kongresu